Thursday, December 2, 2010

Bata, bata... Paano ka ginawa?

Iba't ibang mukha mula sa iba't ibang storya na parte ng ating pagkabata ay pinagdurugtong ang bawat isa para tuldukan ang pagdurusa ng mga batang nangangailangan ng bagong pag-asa.

LET US ALL SUPPORT THE CAMPAIGN AGAINST VIOLENCE ON CHILDREN!

Change your profile picture on Facebook to a cartoon character from your childhood! NOW!

No comments:

Post a Comment